DISINFECTANT (150 ml)

€19

DISINFECTANT bez alkohola roku dezinfekcijas līdzeklis 

Alkoholu nesaturošs bez smaržas dezinfekcijas roku mazgāšanas līdzeklis. Iedarbīgs pret vīrusiem, baktērijām, sēnītēm.

SASTĀVS: aktīvā substance Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (CAS Nr.68424-85-1) 0.4%. Pārējie ingredienti: ūdens, glicerīns, tetranatrija glutamāta diacetāts.


 

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgajām sekām.
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Tikai ārējai lietošanai - nenorīt!

 

 

Partijas Nr.: P03 Derīguma termiņš: 03.2022.

Biocīda inventārizācijas Nr. LV22042020/3287

    Recently viewed